Home > Biases and decision making

Biases and decision making

Vooroordelen kunnen het beslissingsproces van ondernemers beïnvloeden, wat kan leiden tot keuzes die niet gebaseerd zijn op objectieve criteria, maar op subjectieve, vooropgezette ideeën of overtuigingen. Deze vooroordelen kunnen bewust of onbewust zijn en kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals persoonlijke ervaringen, culturele invloeden en maatschappelijke verwachtingen. Sommige gemeenschappelijke soorten vooroordelen die het ondernemersbeslissingsproces kunnen beïnvloeden, zijn bevestigingsvooroordeel, wat inhoudt dat men zoekt naar informatie die de eigen overtuigingen ondersteunt en tegenstrijdige bewijzen negeert; cognitief vooroordeel, wat mentale snelkoppelingen of denkfouten zijn die tot gebrekkige beslissingen kunnen leiden; en sociale vooroordelen, die worden beïnvloed door sociale normen en verwachtingen. Door zich bewust te zijn van de mogelijke impact van vooroordelen op hun beslissingen, kunnen ondernemers werken aan het beperken van hun invloed en meer objectieve, goed geïnformeerde keuzes maken.

Survivorshop Bias

Overlevingsselectie is het heuristische fenomeen waarbij men zich concentreert op een succesvolle subgroep en gelooft dat deze representatief is voor de hele groep, vaak vanwege het gebrek aan zichtbaarheid van de falende subgroep.1 Overlevingsselectie komt vooral voor in de start-up wereld. Het is algemeen bekend dat bijna 90% van de start-ups faalt.2 Desondanks zijn de meeste ondernemers ervan overtuigd dat hun onderneming en ondernemersreis succesvol zullen zijn. Vaak worden deze dappere verklaringen gestaafd met verwijzingen naar verhalen van succesvolle start-up oprichters zoals Mark Zuckerberg of Bill Gates (de overlevenden). Wat echter niet zo gemakkelijk bij mensen opkomt, is het aantal gefaalde oprichters. Op een bepaalde manier is overlevingsselectie een vorm van de beschikbaarheidsheuristiek, die beschrijft dat we meer afhankelijk zijn van informatie die snel en gemakkelijk bij ons opkomt bij het maken van beslissingen over de toekomst.