Home > Blogs > Survivorship Bias: Het Onzichtbare Gevaar van S...

Survivorship Bias: Het Onzichtbare Gevaar van Succesvolle Overlevenden

In de wereld van succesverhalen en triomfen is het gemakkelijk om de verhalen van degenen die het hebben gemaakt te horen en te bewonderen. Wat we echter vaak missen, is het verhaal van degenen die gefaald hebben en zijn weggevallen in de schaduw van succes. Dit fenomeen staat bekend als "survivorship bias" of "overlevingsvooroordeel". In deze blog zal ik dieper ingaan op wat survivorship bias is, waarom het een bedreiging vormt voor weloverwogen besluitvorming en hoe we het kunnen herkennen en vermijden.

De essentie van survivorship bias

Survivorship bias is een vertekening in ons denken die zich voordoet wanneer we ons alleen richten op de succesvolle overlevenden, terwijl we degenen die zijn mislukt, over het hoofd zien. Het komt vaak voor in situaties waarin we alleen de succesverhalen horen, zoals in de zakenwereld, entertainmentindustrie en academische wereld. Het kan ons een verkeerd beeld geven van de realiteit, omdat we worden blootgesteld aan een selectief en onvolledig beeld van de werkelijkheid.

Hoe survivorship bias optreedt

Survivorship bias komt voort uit verschillende factoren. Een belangrijke factor is dat succesverhalen vaak de neiging hebben om meer aandacht te krijgen en te worden gedeeld. Mensen zijn van nature aangetrokken tot succesverhalen en willen leren van degenen die succesvol zijn geweest. Hierdoor worden mislukkingen vaak genegeerd en vergeten.

Daarnaast kan er sprake zijn van selectieve rapportage. Organisaties en media hebben de neiging om alleen de succesverhalen te presenteren, omdat dit hun reputatie en imago kan verbeteren. Mislukkingen kunnen als negatief en demotiverend worden beschouwd en worden daarom vaak verborgen gehouden.

Een andere factor is de menselijke neiging om na te streven wat succesvol lijkt te zijn. Als we zien dat anderen succes hebben behaald in een bepaalde carrière of onderneming, kunnen we de neiging hebben om dezelfde weg te volgen, zonder rekening te houden met degenen die zijn gestrand in de poging.

De gevolgen van survivorship bias

Survivorship bias heeft verschillende gevolgen voor ons denken en onze besluitvorming. Een van de belangrijkste gevolgen is dat het onze perceptie van succes en mislukking kan vertekenen. We kunnen ten onrechte denken dat succes binnen handbereik ligt als we maar dezelfde stappen volgen als de succesvolle overlevenden, terwijl we de complexiteit en moeilijkheden van de weg naar succes over het hoofd zien. Bovendien kan survivorship bias ons ontmoedigen om risico's te nemen en nieuwe paden te verkennen. Als we alleen succesverhalen horen, kunnen we angstig worden om te falen en vermijden we nieuwe uitdagingen die ons kunnen laten groeien. Daarnaast kan het leiden tot verkeerde inschattingen en beslissingen. Als we alleen succesverhalen bestuderen en geen rekening houden met de mislukkingen, kunnen we verkeerde conclusies trekken en verkeerde strategieën toepassen.

Het herkennen en vermijden van survivorship bias

Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de aanwezigheid van survivorship bias en manieren te vinden om het te herkennen en te vermijden.

  • Zoek naar het volledige verhaal: Neem de tijd om niet alleen de succesverhalen te onderzoeken, maar ook de mislukkingen en de lessen die daaruit zijn geleerd. Door een breder perspectief te krijgen, kun je een realistischer beeld van de situatie krijgen.

  • Vraag om feedback: Zoek naar feedback van mensen die eerlijk en oprecht zijn en vraag hen naar hun ervaringen met zowel succes als mislukking. Dit kan je helpen om een completer beeld te krijgen en te leren van hun ervaringen.

  • Wees bereid om te falen: Accepteer dat mislukkingen deel uitmaken van het leerproces en wees bereid om risico's te nemen. Falen kan waardevolle lessen bieden en je helpen om te groeien en te verbeteren.

  • Onderzoek de oorzaken van mislukkingen: Analyseer de oorzaken van mislukkingen en identificeer mogelijke valkuilen en obstakels. Door deze te begrijpen, kun je beter voorbereid zijn en ze vermijden.

  • Waardeer verschillende paden naar succes: Besef dat succes vele vormen kan aannemen en dat er verschillende wegen zijn om je doelen te bereiken. Er is geen one-size-fits-all aanpak en het is belangrijk om je eigen pad te vinden.

Conclusie

Survivorship bias kan een gevaarlijke denkfout zijn!