Home > Blogs

Blogs

Op deze pagina vindt u blogs over de verborgen krachten die 'rationele' besluitvormingsprocessen kunnen beïnvloeden.

Loss Aversion: De Krachtige Invloed van Verliesaversie op Ons Gedrag

11 augustus 2023

Als mensen zijn we vaak meer gevoelig voor verlies dan voor winst. Dit fenomeen staat bekend als "loss aversion" of "verliesaversie". In deze blog ga ik dieper in op wat loss aversion precies inhoudt, waarom het zo'n krachtige invloed heeft op ons gedrag en besluitvormingsproces, e...

Lees verder

Naïef Realisme: De Illusie van Objectieve Waarheid

3 augustus 2023

Als mensen streven we naar objectieve waarheid en een nauwkeurig begrip van de wereld om ons heen. Echter, onze perceptie van de realiteit kan worden vertroebeld door een cognitieve denkfout genaamd "naïef realisme" of "onbevangen realisme". In deze blog ga ik dieper in op wat naïe...

Lees verder

Availability Heuristic: De Onzichtbare Invloed van Beschikbaarheid op Onze Denkwijze

31 juli 2023

In ons dagelijks leven worden we voortdurend geconfronteerd met een overvloed aan informatie en ervaringen. Om snel beslissingen te nemen, vertrouwen onze hersenen vaak op mentale shortcuts, zoals de "availability heuristic" of "beschikbaarheidsheuristiek". In deze blog zal ik diep...

Lees verder

Overconfidence Bias: Het Gevaar van Onrealistisch Zelfvertrouwen

31 juli 2023

Zelfvertrouwen is een positieve eigenschap die ons kan helpen bij het bereiken van onze doelen en het overwinnen van uitdagingen. Echter, te veel zelfvertrouwen kan leiden tot een denkfout genaamd "overconfidence bias" of "overmoedige vooringenomenheid". In deze blog duik ik dieper...

Lees verder

Survivorship Bias: Het Onzichtbare Gevaar van Succesvolle Overlevenden

27 juli 2023

In de wereld van succesverhalen en triomfen is het gemakkelijk om de verhalen van degenen die het hebben gemaakt te horen en te bewonderen. Wat we echter vaak missen, is het verhaal van degenen die gefaald hebben en zijn weggevallen in de schaduw van succes. Dit fenomeen staat beke...

Lees verder

Planning Fallacy: De Illusie van Optimistische Plannen

27 juli 2023

Als mens zijn we vaak optimistisch en vol vertrouwen in onze vermogens om taken te voltooien en doelen te bereiken. Echter, dit optimisme kan soms leiden tot een denkfout genaamd de "planning fallacy" of "planningsillusie". In deze blog onderzoek ik wat de planning fallacy inhoudt,...

Lees verder

Action Bias: De Drang tot Handelen zonder Reflectie

21 juli 2023

Actie is vaak de sleutel tot vooruitgang en succes. We worden aangemoedigd om proactief te zijn en beslissingen te nemen om onze doelen te bereiken. Echter, soms kan deze focus op actie leiden tot een denkfout genaamd "action bias". In deze blog gaan we dieper in op wat action bias...

Lees verder

Self-Serving Bias: De Kunst van Eigenbelang en Zelfbescherming

21 juli 2023

Als mens hebben we allemaal de neiging om onszelf te beschermen en ons eigen zelfbeeld te versterken. Een psychologisch fenomeen dat hieruit voortkomt, is de "self-serving bias" of "eigenbelang-vooroordel". In deze blog duiken we dieper in dit gedrag, onderzoeken we waarom het zo w...

Lees verder

Groepsdenken (Groupthink): De Val van Conformiteit en de Weg naar Creatieve Diversiteit

20 juli 2023

Groepsdenken is een psychologisch fenomeen dat zich voordoet wanneer individuen binnen een groep streven naar harmonie en consensus, ten koste van kritisch denken en afwijkende meningen. Deze neiging om conformiteit te bevorderen kan leiden tot het negeren van waardevolle alternati...

Lees verder

Confirmation Bias: De Impact van Onjuiste Overtuigingen

24 juni 2023

Als mens hebben we allemaal de neiging om informatie te zoeken die onze bestaande overtuigingen bevestigt. Deze denkfout staat bekend als de "Confirmatie Bias" of "bevestigingsvooroordeel". In deze blog ga ik dieper in op de Confirmatie Bias, waarom het gevaarlijk kan zijn en hoe h...

Lees verder

Sunk Cost Fallacy / Verloren Kosten Fout

23 juni 2023

Mensen zijn van nature geneigd vast te houden aan hun investeringen, zelfs wanneer deze niet langer rendabel of zinvol zijn. Deze psychologische denkfout staat bekend als de "Sunk Cost Fallacy" of de "verloren kosten fout". In deze blog ga ik dieper in op wat de Sunk Cost Fallacy p...

Lees verder

Bedrijfsoverdracht aan de kinderen? Emoties en twijfels bij no-nonsense ondernemers

1 juni 2022

Voor het Tijdschrift voor Coaching schreef ik een artikel over ondernemers die voor het besluit staan om hun onderneming over te dragen aan de volgende generatie. Vaak komen er in die periode allerhande spanningen, emoties en twijfels naar boven bij de doorgaans no-nonsense onderne...

Lees verder