Home > Team Coaching

Executive Team Coach

Het coachen van directieteams is een manier van werkgerelateerd leren waarbij reflectie op de samenwerking centraal staat. Niet als doel op zich, maar om het functioneren van de organisatie verder te versterken en de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Door teamcoaching worden teams én de individuele leden van die teams ondersteund in het vergroten van hun professionaliteit, door hun eigen relatie tot ervaringen en vraagstukken te bespreken.

Een teamcoach werkt aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Deze zijn vaak terug te voeren op de fase waarin het directieteam zich bevindt. Een startend directieteam vraagt om andere interventies dan een team dat al jaren vastloopt op herhalende patronen. Teamcoaches kunnen verschillende stijlen en methodieken inzetten, afhankelijk van de vraag en de context, en zetten vooral ook zichzelf in. 

Wanneer heeft een team baat bij teamcoaching?

  • Wanneer een nieuwe strategie of werkplan vereist is
  • Wanneer voortdurende teamconflicten moeten worden opgelost
  • Wanneer de teamefficiëntie moet toenemen
  • Wanneer burn-out en nood van het team de productiviteit belemmeren
  • Wanneer een team zijn prestatiedoelen en deadlines niet kan halen
  • Wanneer herstabilisatie nodig is als gevolg van organisatieverandering, groei, fusie of inkrimping
  • Wanneer een succesvol team naar het volgende niveau van groei streeft
  • Wanneer culturele en communicatieve hiaten de workflow belemmeren
  • Wanneer de besluitvorming zwak en hinderlijk is
  • Wanneer diversiteit het team blokkeert in plaats van het vooruit te helpen

Team coaching helpt teams om zich af te stemmen op een gemeenschappelijk doel, een inspirerende geest en visie te creëren, duidelijke rollen te definiëren, zich te committeren aan teamverantwoordelijkheid, krachtige keuzes te maken en positieve actie te ondernemen.

CONTACTFORMULIER.